Обновено февруари 2018

Помощ при щети ООД уважава вашето право на поверителност и се ангажира отговорно да пази вашата лична информация. Тази Политика за Поверителност определя как ние използваме и пазим вашата лична информация, която вие ни давате.

Каква информация събираме

За да използвате нашият уеб-сайт като посетител, не е необходимо да представяте някакви лични данни. Когато вие доброволно изберете да се свържете с нас, като попълните формуляра за контакт поместен на нашия уеб-сайт, чрез e-mail или други начини на контакт, ние събираме следните лични данни:

Име

Адрес

Телефонен номер

E-mail – адрес

Никакви по-специфични категории лични данни (чувствителни данни) не се събират или обработват чрез този уеб-сайт. Ние не събираме информация за вашия компютърен браузер, операционна система, IP- адрес, GPS- локация и т.н. и не използваме „бисквитки“.

Цели

Ние използваме само информацията, която вие ни давате в съответния раздел на уеб-сайта, за да отговорим на вашите въпроси свързани със предоставяне на услугите или отправени молби за работа съобразно действащото законодателство. Също така ще използваме вашите лични данни за да спазим нашите задължения във връзка със изискванията за мерките срещу изпирането на пари.

Защита

За да предпазим вашата лична информация от неупълномощен достъп, непозволено използване или разкриване, непозволено изменение или незаконно унищожение, или случайна загуба, ние използваме съвременни средства за съхранение и прилагаме техники за сигурност.

Ние не ангажираме никакви трети страни при обработването на вашата информация. Всяка информация, която вие ни давате се съхранява в нашата защитена система за съхранение на данни.

Ние можем да разкриваме вашите лични данни само на съответните компетентни органи, в степента, в която това е допустимо от съответните закони.

Вашите права

Вие можете винаги да поискате информация във връзка със начина, по който ние обработваме вашите лични данни и имате правото да искате внасянето на корекции и изтриване на тези данни по всяко време, а също така и да оттеглите своето съгласие да обработваме вашите лични данни, когато сте ни контактнали чрез този интернет сайт. При всички такива случаи, моля свържете се с нас на office@claimshelp.eu.

Промени в Политиката за Поверителност

Ние моожем да променяме тази Политика ,когато обновяваме своята интернет страница. Вие трябва да проверявате от време на време за някакви корекции. Датата на последната промяна е изписана в началото на документа. Ако не сте съгласни с тази политика, моля не използвайте нашия уеб-сайт.

Тези условия ще бъдат тълкувани в съответствие със Българските Закони.