КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Бързо становище дали са нарушени правата ви и как ще ви помогне нашия екип.

КАК РАБОТИМ ЗА ВАС

Получаваме заплащане само при положителен резултат за вас, постигнат с нашето съдействие извънсъдебно.

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ

Защото съдействието от специалист с опит в застраховането увеличава шанса ви да получите обезщетение с поне 75%.

КОИ СМЕ НИЕ

"Помощ при щети" ООД е създадено от професионалисти в застраховането, за да ви оказва съдействие, да ви представлява и да защитава интересите ви пред застрахователните компании, Гаранционния фонд (ГФ) или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), извършващи дейност в страната, както и пред чуждестранни застрахователни компании по повод на настъпили в чужбина застрахователни събития.

Ние можем да ви помогнем да получите обезщетение при щети по застраховки "Каско", "Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Злополука",  "Карго", "Отговорност на превозвача", "Медицински разноски", имуществени застраховки, професионални отговорности, Живот и др.