Дружеството е създадаено през 2010г. от адвокат Петър Знеполски и адвокат Ирина Стоева, които са с дългогодишен професионален опит в сферата на застрахователното право и съдебните спорове.

При осъществяване на дейността си дружеството се подпомага от адвокатите, работещи в Адвокатско съдружие Стоева, Чомпалов и Знеполски.

Помощ при щети ООД работи също така със специалисти в различни области на науката, техниката и медицината, които могат да дадат компетентно и назависимо становище по вашата щета пред застрахователя, което да може да бъде отстоявано и в съдебен спор.