Помощ при щети ООД е дружество с ограничена отговорност, съществуващо съгласно българското законодателство и регистрирана с ЕИК 201316284.

Опровержение

Информацията на този уеб-сайт е предназначена само за информационни цели и не е предвидена да предоставя правни или други професионални съвети по каквито и да било въпроси. Потребителите на този уеб-сайт не трябва да действат или би трябвало да се въздържат от действия на базата на приложената в него информация без преди това да потърсят професионален съвет.

Нито използването на бланката с контакти, нито e-mail-ите или други форми на електронна комуникация изпратени на Помощ при щети ООД могат да представляват договор.

Въпреки че публикуваната информация е старателно проверена, ние не правим преки или косвени съвети и не даваме гаранции на тази основа. Вие използвате този уеб-сайт на своя отговорност и при никакви случаи Помощ при щети ООД не носи отговорност за каквито и да било щети появили се в следствие от вашият достъп до, използването на, или невъзможност за достъп или използване на уеб-сайта, или каквито и да било грешки или пропуски в неговото съдържание. Помощ при щети ООД не поема никаква отговорност и категорично отхвърля обвързаност с действия предприети или не въз основа информацията пубикувана в този уеб-сайт.

Този уеб-сайт би могъл да ви прехвърли към други уеб-сайтове в Интернет, поддържани от трети страни, по отношение на които ние нямаме контрол. Моля погрижете се да прочетете условия за поверителност на тези други уеб-сайтове. Помощ при щети ООД заявява, че не е свързан със, и не поема отговорност за информация, съвети и мнения съдържащи се във всякакви уеб-сайтове на трети страни.

Права на интелектуалната собственост

Съдържанието на този сайт е защитено от авторско право. Вие можете да четете, гледате, отпечатвате, изтегляте и копирате материалите от този уеб-сайт за свои лични и некомерсиални цели, но само ако(i) уведомите Помощ при щети ООД като източник на материала, (ii) текстът да не бъде коригиран по какъвто и да било начин и (iii) да включите в текста „© Помощ при щети ООД-всички права запазени“.

Поверителност

Помощ при щети ООД събира определена информация от потребителите на уеб-сайта, които се свързват с нас чрез формуляра за контакти, e-mail-и или чрез други начини за комуникация, която би могла да бъде субект на GDPR и Българският Закон за Защита на Личните Данни. Събраните по такъв начин лични данни са използвани само от Помощ при щети ООД за да отговаря на вашите въпроси или молби за работа, или за да поддържа клиентска база данни.

Моля запознайте се с нашата Политика за Поверителност като пояснение на вашите права и отговорности във връзка с информацията, която е разкрита на този уеб-сайт.